Friday, September 11, 2009

Mereka Yang Rugi Pada Ramadhan

Daripada Ka'ab Bin Ujrah r.a., beliau berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Hadirlah ke mimbar." Maka kami semua pun hadir.

Apabila beliau naik satu anak tangga mimbar, beliau berkata, "amin" dan apabila
naik anak tangga yang kedua, beliau berkata "amin" dan apabila beliau naik anak
tangga yang ketiga baginda berkata "amin."

Apabila beliau turun, kami telah bertanya, "Ya Rasulullah! Hari ini sesungguhnya
kami telah mendengar dari Tuan sesuatu yang belum pernah kami dengar."

Beliau bersabda, "Sesungguhnya Jibril telah muncul kepadaku dan berkata :
Binasalah dia yang mendapati Ramadhan tetapi belum juga diampunkan. Maka aku
berkata, amin."

"Apabila aku naik anak tangga yang kedua dia berkata : Binasalah dia yang
apabila engkau disebutkan didepannya, tidak pula dia menselawatimu. Maka aku
berkata, amin."

"Apabila aku naik anak tangga yang ketiga dia berkata : Binasalah dia yang
mendapati kedua-dua ibu bapanya atau salah seorang darinya telah tua tetapi
mereka tidak menjadi sebab untuk dia masuk ke dalam syurga. Aku berkata "amin."

(Riwayat Hakim dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya)

No comments:

Post a Comment